top of page

עזרה לישראל

כל הרווחים ממכירת הפריטים הרשומים ייתרמו על מנת לעזור לעם ישראל להתאושש ממלחמה הנוראית חרבות ברזל.

באוסף הזה מוצגות עבודות של אמן תכשיטים גרמן קבירסקי ואמנית צילום דינה בווה.

אנו מקיימיםערב גיוס כספים  ןמכרז ב-בואהאוס ב-10 בנובמבר 2023 בו ניתן לרכוש את הפרטים הרשומים.

אם אינכם יכולים להגיע למכרז, אתם מוזמנים לקנות כאן ולבחור את הקרן בה אתם רוצים לתרום את הכסף ישירות. באתר www.israelgives.org

לאחר התרומה, אנא פנה אלינו ושלחו לנו את הקבלה על תרומתכם ואת הקישור לפריט שאתם מעוניינים בו.

    bottom of page