top of page

במה, מלבד פיסת אדמה, בית שונה עבורנו מדירה עירונית סטנדרטית?

- לבית צריך להיות תקרות גבוהות, אמרה דינה.

- ומדרגות לקומה השנייה, הוסיף גדי.

- וגם אח, אמרנו שנינו. אבל הוא חייב להיות אמיתי, עם עצי הסקה, ולא גז, התעקשה דינה.

תחושה של בית צריכה להתחיל מיד מהכניסה. לכן, טוב שאת המדרגות, את האח וגם תקרה גבוהה ניתן לראות ישירות מהכניסה.

אבל זה לא הכל. לא רצינו להיות קשורים לסגנון אדריכלי מסוים. רצינו שהבית יהיה מודרני ולאקוני, אבל לא מינימליסטי. עם גג משופע, כך שבחדרי הקומה העליונה תהיה תחושה של עליית הגג. כך בעצם עברנו מהתחושה של הבית להבנה האישית לגבי מה זה בית עבורינו.

bottom of page